Princess Djavidan Hanem
HH Princess Djavidan Hanem, formerly Countess May Török von Szendrő, wife of Khedive Abbas Helmi II of Egypt.

سمو الأميرة جاويدان هانم، الكونتيسة ماي توروك سابقًا، زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني.


Princess Djavidan Hanem, Vienna, 1915.

الأميرة جاويدان هانم، فيينا، ١٩١٥.