Backstreet in Cairo


 A backstreet in Cairo, by Frederick F. Ogilvie (Active 1907-1920).

شارع خلفي في القاهرة، لوحة لفريدريك ف. أوجيلفي (نشاطه الفني بين ١٩٠٧ - ١٩٢٠).